Bad Cholesterol ਨੂੰ ਪਿੰਘਲਾ ਕੇ ਖੂਨ ਤੋਂ ਵੱਖ ਕਰ ਦੇਣਗੀਆਂ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ, ਪੜ੍ਹੋ ਤੇ ਸਿਹਤਮੰਦ ਰਹੋ

Cholesterol Control

Cholesterol Control | ਅੱਜ-ਕੱਲ੍ਹ ਵਧਦਾ ਕੋਲੈਸਟ੍ਰੋਲ ਇੱਕ ਗੰਭੀਰ ਅਤੇ ਆਮ ਸਮੱਸਿਆ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ। ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਹਰ ਉਮਰ ਵਰਗ ਨੂੰ ਇਸ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਮਾਹਿਰਾਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਮਾੜੀ ਖੁਰਾਕ ਅਤੇ ਬੈਠੀ ਜੀਵਨ ਸ਼ੈਲੀ ਇਸ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਕਾਰਨ ਹੈ। ਇਹ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਆਮ ਸਮੱਸਿਆ ਹੈ ਬਲਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਦਿਲ ਦੇ ਰੋਗ, ਸਟ੍ਰੋਕ ਯਾਨੀ ਬ੍ਰੇਨ ਅਟੈਕ ਅਤੇ ਹਾਰਟ ਅਟੈਕ ਵਰਗੀਆਂ ਗੰਭੀਰ ਅਤੇ ਘਾਤਕ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਦਾ ਖਤਰਾ ਵੀ ਬਣਿਆ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ।

ਖਰਾਬ ਕੋਲੈਸਟ੍ਰੋਲ ਧਮਨੀਆਂ ਦੀਆਂ ਕੰਧਾਂ ’ਤੇ ਪਲੇਕ ਦੀ ਇੱਕ ਪਰਤ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ | Cholesterol Control

ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਕੋਲੈਸਟ੍ਰੋਲ (Cholesterol Control) ਸਰੀਰ ਦੇ ਹਰ ਸੈੱਲ ਵਿੱਚ ਪਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਸਰੀਰ ਲਈ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਚੰਗਾ ਕੋਲੈਸਟ੍ਰੋਲ ਭੋਜਨ ਦੇ ਹਜਮ, ਹਾਰਮੋਨਸ ਦੇ ਉਤਪਾਦਨ ਅਤੇ ਹੋਰ ਕਈ ਕਾਰਜਾਂ ਵਿੱਚ ਮੱਦਦ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਰਹਿੰਦ-ਖੂੰਹਦ ਅਤੇ ਜਹਿਰੀਲੇ ਪਦਾਰਥਾਂ ਨੂੰ ਜਿਗਰ ਵਿੱਚ ਵਾਪਸ ਭੇਜਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਇੱਕ ਖਰਾਬ ਕੋਲੈਸਟ੍ਰੋਲ, ਜੋ ਧਮਨੀਆਂ ਦੀਆਂ ਕੰਧਾਂ ’ਤੇ ਪਲੇਕ ਦੀ ਇੱਕ ਪਰਤ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਖੂਨ ਦਾ ਵਹਾਅ ਮੁਸਕਲ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਅੱਗੇ ਹਾਈ ਬਲੱਡ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ, ਦਿਲ ਦੀ ਬਿਮਾਰੀ ਅਤੇ ਸਟ੍ਰੋਕ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ, ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਡੇ ਸਰੀਰ ਵਿੱਚ ਮਾੜੇ ਕੋਲੇਸਟ੍ਰੋਲ ਦਾ ਪੱਧਰ ਵੱਧ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਚੰਗੀ ਖਬਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸਰੀਰ ਵਿੱਚ ਕੋਲੈਸਟ੍ਰੋਲ ਵੱਧ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਹ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਖੂਨ ਦੀਆਂ ਨਾੜੀਆਂ ਵਿੱਚ ਚਰਬੀ ਦੇ ਜਮ੍ਹਾਂ ਹੋਣ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਪਲੈਕਸ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ, ਖੂਨ ਦੀਆਂ ਨਾੜੀਆਂ ਤੰਗ ਹੋਣ ਲੱਗਦੀਆਂ ਹਨ। ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਸਰੀਰ ’ਚ ਖੂਨ ਦਾ ਪ੍ਰਵਾਹ ਠੀਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ‘ਚ ਹਾਰਟ ਅਟੈਕ, ਸਟ੍ਰੋਕ ਅਤੇ ਹਾਈ ਬਲੱਡ ਪ੍ਰੈਸਰ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਕੋਲੈਸਟ੍ਰੋਲ ਨਾ ਸਿਰਫ ਮਾੜਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਬਲਕਿ ਸਾਡੇ ਸਰੀਰ ਵਿੱਚ ਚੰਗਾ ਕੋਲੈਸਟ੍ਰੋਲ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਚੰਗਾ ਕੋਲੈਸਟ੍ਰੋਲ ਸਾਡੇ ਸਰੀਰ ਵਿੱਚ ਵਿਟਾਮਿਨ ਡੀ, ਕਈ ਹਾਰਮੋਨਸ ਅਤੇ ਸੈੱਲ ਝਿੱਲੀ ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ ਵਿੱਚ ਮੱਦਦਗਾਰ ਸਾਬਤ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕੋਲੈਸਟ੍ਰੋਲ? | Cholesterol Control

ਕੋਲੈਸਟ੍ਰੋਲ ਇੱਕ ਮੋਮੀ ਸਟਿੱਕੀ ਪਦਾਰਥ ਹੈ ਜੋ ਖੂਨ ਦੀਆਂ ਨਾੜੀਆਂ ਵਿੱਚ ਜਮ੍ਹਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਪੱਧਰ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਨਾਲ ਖੂਨ ਦਾ ਪ੍ਰਵਾਹ ਹੌਲੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਦਿਲ ਦੀ ਬਿਮਾਰੀ, ਦਿਲ ਦੇ ਦੌਰੇ ਅਤੇ ਸਟ੍ਰੋਕ ਦਾ ਖਤਰਾ ਵਧ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇੰਨਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਖੂਨ ਦੇ ਥੱਕੇ, ਕੋਰੋਨਰੀ ਆਰਟਰੀ ਬਿਮਾਰੀ ਵਰਗੀਆਂ ਨਾੜੀਆਂ ਦੀਆਂ ਗੰਭੀਰ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਦਾ ਕਾਰਨ ਵੀ ਬਣ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਸਰੀਰ ਵਿੱਚ ਪਾਏ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਇਹ ਦੋ ਕੋਲੈਸਟ੍ਰੋਲ | Cholesterol Control

ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਸਾਡੇ ਸਰੀਰ ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਤੌਰ ’ਤੇ ਦੋ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੋਲੈਸਟ੍ਰੋਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਹਾਈ-ਡੈਂਸਿਟੀ ਲਿਪੋਪ੍ਰੋਟੀਨ ਅਤੇ ਘੱਟ-ਘਣਤਾ ਵਾਲੀ ਲਿਪੋਪ੍ਰੋਟੀਨ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਐਚਡੀਐਲ ਕੋਲੇਸਟ੍ਰੋਲ ਨੂੰ ਅਕਸਰ ‘ਚੰਗਾ’ ਕੋਲੇਸਟ੍ਰੋਲ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸਦੇ ਉਲਟ, ਐਲਡੀਐਲ ਕੋਲੇਸਟ੍ਰੋਲ ਨੂੰ ਅਕਸਰ ‘ਬੁਰਾ’ ਕੋਲੇਸਟ੍ਰੋਲ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਇੱਕ ਕਿਸਮ ਦਾ ਕੋਲੈਸਟ੍ਰੋਲ ਹੈ ਜੋ ਸਾਡੀਆਂ ਧਮਨੀਆਂ ਵਿੱਚ ਜਮ੍ਹਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਪਲੇਕ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਐਥੀਰੋਸਕਲੇਰੋਸਿਸ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਐਚਡੀਐਲ ਕੋਲੇਸਟ੍ਰੋਲ ਦਾ ਉੱਚ ਪੱਧਰ ਸਰੀਰ ਲਈ ਚੰਗਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਦਿਲ ਦੀ ਬਿਮਾਰੀ ਦੇ ਜੋਖਮ ਨੂੰ ਘਟਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਕਿ ਉੱਚ ਐਲਡੀਐਲ ਪੱਧਰ ਕਾਰਡੀਓਵੈਸਕੁਲਰ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਜੋਖਮ ਨੂੰ ਵਧਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਉੱਚ ਕੋਲੇਸਟ੍ਰੋਲ ਕਈ ਵਾਰ ਜੈਨੇਟਿਕ ਕਾਰਨਾਂ ਕਰਕੇ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਇਹ ਅਕਸਰ ਸਾਡੀ ਗੈਰ-ਸਿਹਤਮੰਦ ਜੀਵਨ ਸੈਲੀ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸਿਗਰਟਨੋਸੀ, ਸ਼ਰਾਬ ਪੀਣਾ ਅਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਾਤਰਾ ਵਿੱਚ ਚਰਬੀ ਵਾਲੇ ਭੋਜਨ ਦਾ ਸੇਵਨ ਸ਼ਾਮਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।

ਕੋਲੈਸਟ੍ਰੋਲ ਦੇ ਪੱਧਰ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਘਟਾਇਆ ਜਾਵੇ?

ਅਕਸਰ ਦੇਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਕੋਲੈਸਟ੍ਰੋਲ ਘੱਟ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਦਵਾਈਆਂ ਲੈਂਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ, ਕੋਲੈਸਟ੍ਰੋਲ ਤੋਂ ਛੁਟਕਾਰਾ ਪਾਉਣ ਲਈ ਸਿਰਫ ਦਵਾਈਆਂ ’ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਹੋਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਵਿਚ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਸਿਹਤਮੰਦ ਖੁਰਾਕ ਲੈਣ ਜਾਂ ਹਲਕੀ ਕਸਰਤ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਕੁਝ ਘਰੇਲੂ ਨੁਸਖੇ ਵੀ ਖੂਨ ਵਿਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਗੰਦੇ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦੇ ਜਮ੍ਹਾ ਹੋਣ ਨੂੰ ਘੱਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ।

ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਉੱਚ ਕੋਲੇਸਟ੍ਰੋਲ ਤੋਂ ਪੀੜਤ ਹੋ, ਤਾਂ ਆਪਣੀ ਖੁਰਾਕ ਵਿੱਚ ਮਾਮੂਲੀ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਕਰਨ ਨਾਲ ਇਸਨੂੰ ਇੱਕ ਸਿਹਤਮੰਦ ਸੀਮਾ ਵਿੱਚ ਲਿਆਉਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਮਿਲ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਕਸਰਤ ਅਤੇ ਇੱਕ ਸਿਹਤਮੰਦ ਖੁਰਾਕ (ਚੰਗਾ ਕੋਲੇਸਟ੍ਰੋਲ) ਅਤੇ ਘੱਟ (ਮਾੜਾ ਕੋਲੇਸਟ੍ਰੋਲ) ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਵਿੱਚ ਮੱਦਦ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ।

ਹੈਰਾਨੀਜਨਕ ਮਾਮਲਾ ! ਸੱਤ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਦੇ ਪੇਟ ’ਚ ਪਲ ਰਿਹਾ ਸੀ ਭਰੂਣ, ਆਪ੍ਰੇਸ਼ਨ ਨਾਲ ਕੱਢਿਆ

ਦਰਅਸਲ, ਕੁਝ ਭੋਜਨ ਖੂਨ ਦੀਆਂ ਨਾੜੀਆਂ ਵਿੱਚ ਜਮ੍ਹਾ ਖਰਾਬ ਕੋਲੈਸਟ੍ਰੋਲ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਗਰਮੀਆਂ ਦੇ ਫਲ ਅਤੇ ਹਰਬਲ ਚਾਹ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ ਕਿਉਂਕਿ ਗਰਮੀਆਂ ਦਾ ਮੌਸਮ ਫਲਾਂ ਲਈ ਚੰਗਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਸਤੇ ਫਲਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੇਵਨ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਇਹ ਗੰਦਾ ਪਦਾਰਥ ਸਰੀਰ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲ ਸਕੇ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਬਲੱਡ ਸਰਕੁਲੇਸਨ ਬਿਹਤਰ ਹੋ ਸਕੇ।

ਕੋਲੈਸਟ੍ਰੋਲ ਨੂੰ ਘੱਟ ਕਰਨ ਲਈ ਇਹ 2 ਹਰਬਲ ਟੀ ਪੀਓ

ਦਾਲਚੀਨੀ ਦੀ ਚਾਹ : ਐਂਟੀਆਕਸੀਡੈਂਟਸ ਨਾਲ ਭਰਪੂਰ ਦਾਲਚੀਨੀ ਭੋਜਨ ਦਾ ਸਵਾਦ ਵਧਾਉਣ ਵਿਚ ਮਦਦਗਾਰ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਫਾਇਦਿਆਂ ’ਤੇ ਕਈ ਅਧਿਐਨਾਂ ’ਚ ਇਹ ਸਾਬਤ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸ਼ੂਗਰ ਦੀਆਂ ਪੇਚੀਦਗੀਆਂ ਨੂੰ ਘੱਟ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਇਹ ਕੋਲੈਸਟ੍ਰਾਲ ਨੂੰ ਘੱਟ ਕਰਨ ’ਚ ਕਾਰਗਰ ਸਾਬਤ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਦਾਲਚੀਨੀ ਕੁੱਲ ਕੋਲੇਸਟ੍ਰੋਲ ਅਤੇ ਐਲਡੀਐਲ ਕੋਲੇਸਟ੍ਰੋਲ ਦੋਵਾਂ ਨੂੰ ਘੱਟ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਡੇ ਐਚਡੀਐਲ ਕੋਲੇਸਟ੍ਰੋਲ ਦੇ ਪੱਧਰ ਨੂੰ ਵੀ ਵਧਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਦਾਲਚੀਨੀ ਸਾਡੇ ਟ੍ਰਾਈਗਲਿਸਰਾਈਡਸ ਦੇ ਪੱਧਰ ਨੂੰ ਘੱਟ ਕਰਦੀ ਹੈ।

ਨਾੜੀਆਂ ਵਿੱਚ ਚਰਬੀ

ਇੰਨਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਲਿਪਿਡ (ਚਰਬੀ) ਦੀ ਇੱਕ ਕਿਸਮ ਹੈ ਜੋ ਸਾਡੀਆਂ ਖੂਨ ਦੀਆਂ ਨਾੜੀਆਂ ਵਿੱਚ ਚਰਬੀ ਦੇ ਜਮ੍ਹਾਂ ਹੋਣ ਵਿੱਚ ਵੀ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਕੋਲੈਸਟ੍ਰੋਲ ਨੂੰ ਘੱਟ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਦਾਲਚੀਨੀ ਵਾਲੀ ਚਾਹ ਨਿਯਮਿਤ ਰੂਪ ਨਾਲ ਪੀਓ। ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਇਕ ਕੱਪ ਪਾਣੀ ਲਓ। ਇਸ ਵਿਚ ਦਾਲਚੀਨੀ ਦਾ ਇਕ ਟੁਕੜਾ ਪਾ ਕੇ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਬਾਲ ਲਓ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸ ’ਚ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਸ਼ਹਿਦ ਮਿਲਾ ਕੇ ਪੀਓ। ਇਸ ਨਾਲ ਕੋਲੈਸਟ੍ਰੋਲ ਨੂੰ ਘੱਟ ਕਰਨ ’ਚ ਮੱਦਦ ਮਿਲੇਗੀ।

ਹਲਦੀ ਵਾਲੀ ਚਾਹ : ਸਾਦੀ ਦਿਖਣ ਵਾਲੀ ਹਲਦੀ ਸਿਹਤ ਨੂੰ ਕਈ ਫਾਇਦੇ ਦੇ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਲਈ ਸਦੀਆਂ ਤੋਂ ਆਯੁਰਵੇਦ ਵਿੱਚ ਇਸ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਪੀਲੀ ਹਲਦੀ ਸ਼ਕਤੀਸ਼ਾਲੀ ਐਂਟੀ-ਇੰਫਲੇਮੇਟਰੀ ਗੁਣਾਂ ਨਾਲ ਭਰਪੂਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਹਰਬਲ ਟੀ ਦੇ ਰੂਪ ’ਚ ਇਸ ਦਾ ਸੇਵਨ ਕਰਨ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਸਰੀਰ ’ਚ ਕੋਲੈਸਟ੍ਰੋਲ ਨੂੰ ਕਾਫੀ ਹੱਦ ਤੱਕ ਘੱਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ।

ਹਲਦੀ ਵਿੱਚ ਐਲਡੀਐਲ ਕੋਲੇਸਟ੍ਰੋਲ ਅਤੇ ਕੋਲੈਸਟ੍ਰੋਲ ਦੇ ਪੱਧਰ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨ ਦੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਸਰੀਰ ਵਿੱਚ ਮੌਜ਼ੂਦ ਐਚਡੀਐਲ ਕੋਲੇਸਟ੍ਰੋਲ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਤ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡਾ ਪੱਧਰ ਸਥਿਰ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਹਲਦੀ ਦੀ ਚਾਹ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਇਕ ਕੱਪ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਬਾਲੋ। ਇਸ ਵਿਚ ਇਕ ਚੁਟਕੀ ਹਲਦੀ ਮਿਲਾ ਕੇ ਛਾਣ ਲਓ ਅਤੇ ਇਸ ਵਿਚ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਕਾਲਾ ਨਮਕ ਮਿਲਾ ਕੇ ਪੀਓ। ਇਸ ਨਾਲ ਕੋਲੈਸਟ੍ਰੋਲ ਘੱਟ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਸਰੀਰ ’ਚ ਮੌਜ਼ੂਦ ਜ਼ਹਿਰੀਲੇ ਪਦਾਰਥ ਵੀ ਘੱਟ ਹੋਣਗੇ।

ਕੋਲੈਸਟ੍ਰੋਲ ਨੂੰ ਘੱਟ ਕਰਨ ਲਈ ਖਾਓ ਇਹ ਫਲ

  • ਅੰਗੂਰ: ਅੰਗੂਰ ਫਾਈਬਰ ਦਾ ਵਧੀਆ ਸਰੋਤ ਹਨ। ਅੰਗੂਰ ਦਾ ਨਿਯਮਤ ਸੇਵਨ ਕੁਦਰਤੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਕੋਲੈਸਟ੍ਰੋਲ ਦੇ ਪੱਧਰ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਵਿਚ ਮੱਦਦ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਅੰਗੂਰ ਭਾਰ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨ ’ਚ ਵੀ ਕਾਫੀ ਮੱਦਦ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਜਿਸ ਨੂੰ ਦਿਲ ਦੀਆਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਦਾ ਕਾਰਨ ਦੱਸਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
  • ਨਿੰਬੂ ਜਾਤੀ ਦੇ ਫਲ: ਗਰਮੀਆਂ ਵਿੱਚ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਖੱਟੇ ਫਲਾਂ ਦਾ ਸੇਵਨ ਦਿਲ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਰੋਗਾਂ ਨੂੰ ਠੀਕ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਲਾਭਦਾਇਕ ਸਾਬਤ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਖੁਰਾਕ ਵਿੱਚ ਨਿੰਬੂ ਅਤੇ ਸੰਤਰੇ ਵਰਗੇ ਖੱਟੇ ਫਲਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਵਿਟਾਮਿਨ ਸੀ ਨਾਲ ਭਰਪੂਰ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਵਿਟਾਮਿਨ ਸੀ ਭਰਪੂਰ ਮਾਤਰਾ ਵਿੱਚ ਪਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਇਮਿਊਨ ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਵੀ ਵਧਾਉਂਦਾ ਹੈ।
  • ਸੇਬ : ਸੇਬ ਇੱਕ ਅਜਿਹਾ ਫਲ ਹੈ ਜੋ ਨਾ ਸਿਰਫ ਕੋਲੈਸਟ੍ਰਾਲ ਨੂੰ ਘਟਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਸਰੀਰ ਵਿੱਚ ਜਮ੍ਹਾਂ ਹੋਏ ਹੋਰ ਗੰਦੇ ਪਦਾਰਥਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਘਟਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸਾਰੇ ਦਿਲ ਦੇ ਰੋਗੀਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਖੁਰਾਕ ’ਚ ਸੇਵ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਕੋਲੈਸਟ੍ਰੋਲ ਦੇ ਪੱਧਰ ਨੂੰ ਕੁਦਰਤੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਘਟਾਉਣ ਵਿੱਚ ਮੱਦਦ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਸੇਬ ਵਿੱਚ ਫਾਈਬਰ ਪੈਕਟਿਨ ਦੀ ਮੌਜੂਦਗੀ ਐਲਡੀਐਲ ਕੋਲੇਸਟ੍ਰੋਲ ਨੂੰ ਘੱਟ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਨਾੜੀਆਂ ’ਚ ਜਮ੍ਹਾ ਕੋਲੈਸਟ੍ਰਾਲ ਨੂੰ ਘੱਟ ਕਰਨ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਹਰਬਲ ਟੀ ਅਤੇ ਫਲਾਂ ਦਾ ਸੇਵਨ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਹਾਲਾਂਕਿ, ਧਿਆਨ ਰੱਖੋ ਕਿ ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਡੀ ਸਮੱਸਿਆ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਧ ਰਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ’ਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਕਿਸੇ ਮਾਹਰ ਦੀ ਮਦਦ ਲੈਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here