ਖੇਤਾਂ ਵਿੱਚ ਨੱਚਦੀ ਬਹਾਰ ਚੰਗੀ ਲੱਗਦੀ

agri

ਖੇਤਾਂ ਵਿੱਚ ਨੱਚਦੀ ਬਹਾਰ ਚੰਗੀ ਲੱਗਦੀ

ਅੰਨਦਾਤਾ ਮਹਾਨ ਹੋਵੇ
ਜੈ ਜਵਾਨ ਜੈ ਕਿਸਾਨ ਹੋਵੇ
ਮੁਸ਼ੱਕਤਾਂ ਦੀ ਸ਼ਾਨ ਹੋਵੇ
ਫੇਰ ਬੈਲਾਂ ਦੀ ਟੱਲੀ ਦੀ ਟਣਕਾਰ ਚੰਗੀ ਲੱਗਦੀ
ਖੇਤਾਂ ਵਿੱਚ ਨੱਚਦੀ ਬਹਾਰ ਚੰਗੀ ਲੱਗਦੀ
ਕੱੁਛੜ ’ਚ ਭੋਲੂ ਹੋਵੇ
ਹੱਥ ਲੱਸੀ ਡੋਲੂ ਹੋਵੇ
ਹਲ਼ ਵਾਹੰੁਦਾ ਮੋਲੂ ਹੋਵੇ
ਭੱਤਾ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੀ ਦੂਰੋਂ ਨਾਰ ਚੰਗੀ ਲੱਗਦੀ
ਖੇਤਾਂ ਵਿੱਚ ਨੱਚਦੀ ਬਹਾਰ ਚੰਗੀ ਲੱਗਦੀ
ਫਸਲਾਂ ਨੂੰ ਬੂਰ ਹੋ ਜੇ
ਕਿਸਾਨ ਖੁਸ਼ੀ ਚੂਰ ਹੋ ਜੇ
ਸਿਰੋਂ ਬੋਝ ਦੂਰ ਹੋ ਜੇ
ਪੈਂਦੀ ਮੱਠੀ-ਮੱਠੀ ਅੰਬਰੋਂ ਫੁਹਾਰ ਚੰਗੀ ਲੱਗਦੀ
ਖੇਤਾਂ ਵਿੱਚ ਨੱਚਦੀ ਬਹਾਰ ਚੰਗੀ ਲੱਗਦੀ
ਟੱਬਰ ’ਚ ਮੁੱਲ ਹੋਵੇ
ਨੂਰ ਡੱੁਲ੍ਹ-ਡੱੁਲ੍ਹ ਹੋਵੇ
ਕਦੇ ਵੀ ਨਾ ਭੱੁਲ ਹੋਵੇ
ਫੇਰ ਝਾਂਜਰਾਂ ਦੀ ਵਿਹੜੇ ਛਣਕਾਰ ਚੰਗੀ ਲੱਗਦੀ
ਖੇਤਾਂ ਵਿੱਚ ਨੱਚਦੀ ਬਹਾਰ ਚੰਗੀ ਲੱਗਦੀ
ਗੁਰੂ ਦਾ ਪਿਆਰ ਹੋਵੇ
ਸੱਚ ਬੇੜਾ ਪਾਰ ਹੋਵੇ
ਝੂਠ ਦਾ ਲੰਗਾਰ ਹੋਵੇ
ਗੁਰੂਆਂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਸਤਿਕਾਰ ਚੰਗੀ ਲੱਗਦੀ
ਖੇਤਾਂ ਵਿੱਚ ਨੱਚਦੀ ਬਹਾਰ ਚੰਗੀ ਲੱਗਦੀ
ਭੋਇੰ ਜੇਕਰ ਵੱਤ ਹੋਵੇ
ਕੱਸੀ ਲੱਗਾ ਕੱਟ ਹੋਵੇ
ਨਿਰਾਸ਼ ਤਦ ਜੱਟ ਹੋਵੇ
ਨਈਉਂ ਸੱਤਰੰਗੀ ਪੀਂਘ ਚਮਕਾਰ ਚੰਗੀ ਲੱਗਦੀ

ਖੇਤਾਂ ਵਿੱਚ ਨੱਚਦੀ ਬਹਾਰ ਚੰਗੀ ਲੱਗਦੀ
ਕਰਜੇ ਦਾ ਬੋਝ ਹੋਜੇ
ਘਰੋਂ ਮੱੁਕ ਦੋਜ ਹੋਜੇ
ਟੱਬਰ ਕ੍ਰੋਧ ਹੋਜੇ
ਹਰ ਵੇਲੇ ਚੀਜ਼ ਨਈਂ ਉਧਾਰ ਚੰਗੀ ਲੱਗਦੀ
ਖੇਤਾਂ ਵਿੱਚ ਨੱਚਦੀ ਬਹਾਰ ਚੰਗੀ ਲੱਗਦੀ
ਪਹੇ ’ਚ ਗਰਕ ਹੋਵੇ
ਬੱਦਲ ਗੜ੍ਹਕ ਹੋਵੇ
ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਹਰਖ ਹੋਵੇ
ਓਸ ਵੇਲੇ ਗੱਲ ਪਾਏਦਾਰ ਚੰਗੀ ਲੱਗਦੀ
ਖੇਤਾਂ ਵਿੱਚ ਨੱਚਦੀ ਬਹਾਰ ਚੰਗੀ ਲੱਗਦੀ
ਬਰੇਕ ਕੰਮ ਛੱਡ ਜਾਵੇ
ਪਿੱਛੋਂ ਕੁੱਤਾ ਵੱਢ ਜਾਵੇ
ਗਾਲ੍ਹ ਕੋਈ ਕੱਢ ਜਾਵੇ
ਨਈਂਓਂ ਬੋਝੇ ਵਿੱਚ ਪਾਈ ਫੇਰ ਹਾਰ ਚੰਗੀ ਲੱਗਦੀ
ਖੇਤਾਂ ਵਿੱਚ ਨੱਚਦੀ ਬਹਾਰ ਚੰਗੀ ਲੱਗਦੀ
ਝੂਠਾ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲੱਗੇ
ਕਾਵਾਂ ਦੇ ਵੱਜਣ ਢੱਗੇ
ਚਿੱਟੇ ਦਿਨ ਜਾਈਏ ਠੱਗੇ
ਰਾਖਿਆਂ ਦੀ ਸੋਚ ਨਹੀਂ ਬਿਮਾਰ ਚੰਗੀ ਲੱਗਦੀ
ਖੇਤਾਂ ਵਿੱਚ ਨੱਚਦੀ ਬਹਾਰ ਚੰਗੀ ਲੱਗਦੀ
ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਕਹਿਰ ਪੈ ਜੇ
ਆਸ-ਪਾਸ ਵੈਰ ਪੈ ਜੇ
ਪਿਆਰ ਵਿੱਚ ਜ਼ਹਿਰ ਪੈ ਜੇ
ਫੇਰ ਨਹੀਂ ਜ਼ਿੰਦ ਮਜ਼ੇਦਾਰ ਚੰਗੀ ਲੱਗਦੀ
ਖੇਤਾਂ ਵਿੱਚ ਨੱਚਦੀ ਬਹਾਰ ਚੰਗੀ ਲੱਗਦੀ,
ਮਾੜੇ ’ਤੇ ਵਕਤ ਪੈ ਜੇ
ਬਣਿਆ ਤਖਤ ਢਹਿ ਜੇ
ਸ਼ਾਹ ਜੇ ਮੱਦਦ ਕਹਿ ਜੇ
ਉਸ ਵੇਲੇ ਬੇੜੀ ਹੋਈ ਪਾਰ ਚੰਗੀ ਲੱਗਦੀ

ਖੇਤਾਂ ਵਿੱਚ ਨੱਚਦੀ ਬਹਾਰ ਚੰਗੀ ਲੱਗਦੀ
ਭਿ੍ਰਸ਼ਟਾਚਾਰ ਸ਼ਰੇਆਮ ਹੋ ਜੇ
ਹਾਕਮ ਨਾਕਾਮ ਹੋ ਜੇ
ਲੈਣ-ਦੇਣ ਜਾਮ ਹੋ ਜੇ
ਉਸ ਵੇਲੇ ਨਹੀਂਉਂ ਸਰਕਾਰ ਚੰਗੀ ਲੱਗਦੀ
ਖੇਤਾਂ ਵਿੱਚ ਨੱਚਦੀ ਬਹਾਰ ਚੰਗੀ ਲੱਗਦੀ
ਦਿਲਾਂ ’ਚ ਪਿਆਰ ਹੋਵੇ
ਯਾਰਾਂ ਦਾ ਪੱਕਾ ਯਾਰ ਹੋਵੇ
ਕਲੇਸ਼ ਪੱਖੋਂ ਹਾਰ ਹੋਵੇ
ਫੇਰ ਯਮਲੇ ਦੀ ਤੂੰਬੀ ਵਾਲੀ ਤਾਰ ਚੰਗੀ ਲੱਗਦੀ
ਖੇਤਾਂ ਵਿੱਚ ਨੱਚਦੀ ਬਹਾਰ ਚੰਗੀ ਲੱਗਦੀ
ਖੇਤੀਂ ਘੱੁਗੀਆਂ-ਬਟੇਰੇ ਹੋਣ
ਬੱਝੇ ਹੋਏ ਖੇੜੇ ਹੋਣ
ਘਰ ਸੱਜਰੇ ਲਵੇਰੇ ਹੋਣ
ਉਸ ਸਮੇਂ ਵੱਜਦੀ ਸਤਾਰ ਚੰਗੀ ਲੱਗਦੀ
ਖੇਤਾਂ ਵਿੱਚ ਨੱਚਦੀ ਬਹਾਰ ਚੰਗੀ ਲੱਗਦੀ
ਕੀਤੀ ਗਈ ਕਮਾਈ ਹੋਵੇ
ਉੱਚ ਡਿਗਰੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਹੋਵੇ
ਚੁਫੇਰਿਉਂ ਵਧਾਈ ਹੋਵੇ
ਸੜਕ ’ਤੇ ਆਉਂਦੀ ਫੇਰ ਕਾਰ ਚੰਗੀ ਲੱਗਦੀ
ਖੇਤਾਂ ਵਿੱਚ ਨੱਚਦੀ ਬਹਾਰ ਚੰਗੀ ਲੱਗਦੀ
ਸੋਹਣੇ-ਸੋਹਣੇ ਰੱੁਖ ਹੋਣ
ਮਹਿਕਦੇ ਮੱੁਖ ਹੋਣ
ਗੱਭਰੂ ਡੰਡੇ ਡੱੁਕ ਹੋਣ
ਅੰਬਰਾਂ ’ਚ ਕੂੰਜਾਂ ਦੀ ਉਡਾਰ ਚੰਗੀ ਲੱਗਦੀ

ਖੇਤਾਂ ਵਿੱਚ ਨੱਚਦੀ ਬਹਾਰ ਚੰਗੀ ਲੱਗਦੀ
ਸਿਰ ਉੱਤੇ ਪੱਗ ਹੋਵੇ
ਖੁਸ਼ ਸਾਰਾ ਜੱਗ ਹੋਵੇ
ਕੋਈ ਵੀ ਨਾ ਠੱਗ ਹੋਵੇ
ਕਾਰ ਡੋਲੀ ਵਾਲੀ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਸ਼ਿੰਗਾਰ ਚੰਗੀ ਲੱਗਦੀ
ਖੇਤਾਂ ਵਿੱਚ ਨੱਚਦੀ ਬਹਾਰ ਚੰਗੀ ਲੱਗਦੀ
ਵਹਿੜਕਾ ਨਗੌਰੀ ਹੋਵੇ
ਨਮਕ ਲਹੌਰੀ ਹੋਵੇ
ਕੜਾਕੇਦਾਰ ਪਕੌੜੀ ਹੋਵੇ
ਫੇਰ ਮਿੱਤਰਾਂ ਦੀ ਸਜੀ ਗੁਲਜ਼ਾਰ ਚੰਗੀ ਲੱਗਦੀ
ਖੇਤਾਂ ਵਿੱਚ ਨੱਚਦੀ ਬਹਾਰ ਚੰਗੀ ਲੱਗਦੀ
ਗੱਲ ਜੇ ਜ਼ਰੂਰ ਹੋਵੇ
ਬੱਚੇ ਦਾ ਕਸੂਰ ਹੋਵੇ
ਵੱਸੋਂ ਮਜ਼ਬੂਰ ਹੋਵੇ
ਉਸ ਵੇਲੇ ਨਹੀਂਉਂ ਪੁਚਕਾਰ ਚੰਗੀ ਲੱਗਦੀ
ਖੇਤਾਂ ਵਿੱਚ ਨੱਚਦੀ ਬਹਾਰ ਚੰਗੀ ਲੱਗਦੀ
ਪੁੱਤਰ ਨਸ਼ੇੜੀ ਹੋਵੇ
ਡੁੱਬ ਚੱਲੀ ਬੇੜੀ ਹੋਵੇ
ਅਰਮਾਨ ਢਹਿ-ਢੇਰੀ ਹੋਵੇ
ਡੱਡੂ ਨੂੰ ਕਮਲ ਨਹੀਂਉਂ ਗਾਰ ਚੰਗੀ ਲੱਗਦੀ
ਖੇਤਾਂ ਵਿੱਚ ਨੱਚਦੀ ਬਹਾਰ ਚੰਗੀ ਲੱਗਦੀ
ਵੈਦ ਨੂੰ ਜ਼ੁਕਾਮ ਹੋ ਜੇ
ਭੋਇੰ ਜੇ ਨਿਲਾਮ ਹੋ ਜੇ
ਚੌਂਕ ਚੱਕਾ ਜਾਮ ਹੋ ਜੇ
ਮਹਿਫਲ ਨਹੀਂ ਸੱਜਦੀ ਬਜ਼ਾਰ ਚੰਗੀ ਲੱਗਦੀ
ਖੇਤਾਂ ਵਿੱਚ ਨੱਚਦੀ ਬਹਾਰ ਚੰਗੀ ਲੱਗਦੀ
ਯਾਰ ਬੇਈਮਾਨ ਹੋਜੇ
ਖੜ ਸੀਨਾ ਤਾਣ ਹੋਜੇ
ਮੁੱਠੀ ਵਿੱਚ ਜਾਨ ਹੋਜੇ
ਯਾਰ ਹੱਥੋਂ ਯਾਰ ਦੀ ਨ੍ਹੀਂ ਮਾਰ ਚੰਗੀ ਲੱਗਦੀ
ਖੇਤਾਂ ਵਿੱਚ ਨੱਚਦੀ ਬਹਾਰ ਚੰਗੀ ਲੱਗਦੀ
ਖੂਨ ਜੇਕਰ ਚਿੱਟਾ ਹੋ ਜੇ
ਈਰਖਾ ਦਾ ਛਿੱਟਾ ਬੋਅ ਜੇ
ਮਨ ਫਿੱਟਾ-ਫਿੱਟਾ ਹੋ ਜੇ
ਨਹੀਉਂ ਸਾਕ-ਸਬੰਧੀਆਂ ’ਚ ਖਾਰ ਚੰਗੀ ਲੱਗਦੀ

ਖੇਤਾਂ ਵਿੱਚ ਨੱਚਦੀ ਬਹਾਰ ਚੰਗੀ ਲੱਗਦੀ
ਨਾ ਪਿਉ ਨਾ ਪੁੱਤਰ ਲੜੇ
ਹਿੱਕ ਤਾਣ ਕੋਈ ਨਾ ਖੜੇ
ਚਿੜੀਆਂ ਨਾਲ ਬਾਜ਼ ਲੜੇ
ਦਸਮ ਪਿਤਾ ਦੀ ਸਦਾ ਵਾਰ ਚੰਗੀ ਲੱਗਦੀ
ਖੇਤਾਂ ਵਿੱਚ ਨੱਚਦੀ ਬਹਾਰ ਚੰਗੀ ਲੱਗਦੀ
ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਰਕਾਨ ਹੋਵੇ
ਪੰਜ ਪਾਣੀਆਂ ਦਾ ਮਾਣ ਹੋਵੇ
ਗੱਭਰੂ ਜਵਾਨ ਹੋਵੇ
ਫੇਰ ਸਦਾ ਸੁੱਖਾਂ ਵਾਲੀ ਸਾਰ ਚੰਗੀ ਲੱਗਦੀ
ਖੇਤਾਂ ਵਿੱਚ ਨੱਚਦੀ ਬਹਾਰ ਚੰਗੀ ਲੱਗਦੀ
ਭਟਕੇ ਨੂੰ ਰਾਹ ਹੋਵੇ
ਬੇੜੀ ਨੂੰ ਮਲਾਹ ਹੋਵੇ
ਭੁੱਲੇ ਨੂੰ ਸਲਾਹ ਹੋਵੇ
ਸਦਾ ਨਹੀਂਉ ਗੱਲ ਲੱਛੇਦਾਰ ਚੰਗੀ ਲੱਗਦੀ
ਖੇਤਾਂ ਵਿੱਚ ਨੱਚਦੀ ਬਹਾਰ ਚੰਗੀ ਲੱਗਦੀ
ਜ਼ਾਬਰ ਨਾਕਾਮ ਹੋਣ
ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਆਮੋ-ਆਮ ਹੋਣ
ਆਨੰਦ ਮਾਣੇ ਮੋਹਣ-ਸੋਹਣ
ਖਿੜੇ ਮਹਿਤਾਬੀ ਸੰਸਾਰ ਚੰਗੀ ਲੱਗਦੀ

ਖੇਤਾਂ ਵਿੱਚ ਨੱਚਦੀ ਬਹਾਰ ਚੰਗੀ ਲੱਗਦੀ
ਰੁੱਤ ਹੋਵੇ ਮਾਘ ਵਾਲੀ
ਸ਼ਾਮ ਹੋਵੇ ਸਾਗ ਵਾਲੀ
ਦਹੀਂ ਹੋਵੇ ਜਾਗ ਵਾਲੀ
ਸਾਗ ਵਿੱਚ ਦੇਸੀ ਘਿਉ ਦੀ ਲਾਰ ਚੰਗੀ ਲੱਗਦੀ
ਖੇਤਾਂ ਵਿੱਚ ਨੱਚਦੀ ਬਹਾਰ ਚੰਗੀ ਲੱਗਦੀ
ਮਾਤਾ ਗੁਜਰੀ ਜਿਹੀ ਸੋਚ ਹੋਵੇ
ਹਰ ਬੱੁਕਲ ’ਚ ਬੋਟ ਹੋਵੇ
ਮਨਾਂ ’ਚ ਨਾ ਖੋਟ ਹੋਵੇ
ਜੱਗ ਲਈ ਕੀਤੀ ਗਈ ਪੁਕਾਰ ਚੰਗੀ ਲੱਗਦੀ

ਖੇਤਾਂ ਵਿੱਚ ਨੱਚਦੀ ਬਹਾਰ ਚੰਗੀ ਲੱਗਦੀ
ਔਰਗੈਨਿਕ ਪਸਾਰਾ ਹੋਵੇ
ਜ਼ਹਿਰੋਂ ਛੁਟਕਾਰਾ ਹੋਵੇ
ਭਰਿਆ ਭੰਡਾਰਾ ਹੋਵੇ
ਕਿਲ੍ਹਾ ਦਿੱਲੀ ਤੇ ਕੁਤਬ ਮੀਨਾਰ ਚੰਗੀ ਲੱਗਦੀ
ਖੇਤਾਂ ਵਿੱਚ ਨੱਚਦੀ ਬਹਾਰ ਚੰਗੀ ਲੱਗਦੀ
ਗੁਰਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹ ਹੋਵੇ
ਭਵਸਾਗਰ ਤਰ ਹੋਵੇ
ਵੱਡਿਆਂ ਦਾ ਡਰ ਹੋਵੇ
ਫੇਰ ਭੰਨ੍ਹੀ ਗਈ ਜ਼ੁਲਮ ਦੀ ਤਲਵਾਰ ਚੰਗੀ ਲੱਗਦੀ

ਖੇਤਾਂ ਵਿੱਚ ਨੱਚਦੀ ਬਹਾਰ ਚੰਗੀ ਲੱਗਦੀ
ਕੁੜਮਾਚਾਰੀ ਸਾਕ ਹੋਵੇ
ਆਪਸੀ ਥਪਾਕ ਹੋਵੇ
ਹਵਾ ’ਚ ਨਾ ਡਾਕ ਹੋਵੇ
ਘਰ ਆਈ ਨੂੰਹ ਸਮਝਦਾਰ ਚੰਗੀ ਲੱਗਦੀ
ਖੇਤਾਂ ਵਿੱਚ ਨੱਚਦੀ ਬਹਾਰ ਚੰਗੀ ਲੱਗਦੀ
ਭਾਰਤ-ਪਾਕਿ ਇੱਕ ਹੋ ਜੇ
ਠਾਹ-ਠੂਹ ਟਿਕ ਹੋ ਜੇ
ਵਹੀ ਖਾਤਾ ਲਿਖ ਹੋ ਜੇ
ਗੱਲ ਨਹੀਓਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅੱਤਿਆਚਾਰ ਚੰਗੀ ਲੱਗਦੀ

ਖੇਤਾਂ ਵਿੱਚ ਨੱਚਦੀ ਬਹਾਰ ਚੰਗੀ ਲੱਗਦੀ
ਨਵਾਂ ਕੋਈ ਕੰਮ ਹੋ ਜੇ
ਕਾਵਾਂਰੌਲੀ ਬੰਦ ਹੋ ਜੇ
ਦੂਈ ਵਾਲੀ ਕੰਧ ਹੋ ਜੇ
ਲੋਕ ਸਭਾ ’ਚ ਨਹੀਂ ਲੱਥੀ ਦਸਤਾਰ ਚੰਗੀ ਲੱਗਦੀ
ਖੇਤਾਂ ਵਿੱਚ ਨੱਚਦੀ ਬਹਾਰ ਚੰਗੀ ਲੱਗਦੀ
ਵੱਡਿਆਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੋਵੇ
ਮੰਨ ਸਭ ਲੈਣਾ ਹੋਵੇ
ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਗਹਿਣਾ ਹੋਵੇ
ਬਾਪੂ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਵਿਚਾਰ ਚੰਗੀ ਲੱਗਦੀ

ਖੇਤਾਂ ਵਿੱਚ ਨੱਚਦੀ ਬਹਾਰ ਚੰਗੀ ਲੱਗਦੀ
ਢੌਂਗੀ ਤੋਂ ਕਿਨਾਰਾ ਹੋਵੇ
ਵਹਿਮੋਂ ਛੁਟਕਾਰਾ ਹੋਵੇ
ਚੰਗੇ ਗੁਣਾਂ ਦਾ ਬੁਲਾਰਾ ਹੋਵੇ
ਬੁਰੇ ਕੰਮੀਂ ਪਾਈ ਫਿਟਕਾਰ ਚੰਗੀ ਲੱਗਦੀ
ਖੇਤਾਂ ਵਿੱਚ ਨੱਚਦੀ ਬਹਾਰ ਚੰਗੀ ਲੱਗਦੀ
ਅਵਾਰਾ ਪਸ਼ੂ ਨੱਥ ਹੋਵੇ
ਜ਼ੁਬਾਨ ’ਚ ਨਾ ਕੱਚ ਹੋਵੇ
ਵਾਅਦਾ ਸੱਚੋ-ਸੱਚ ਹੋਵੇ
ਨਹੀਂ ਕੁੱਤਿਆਂ ਦੀ ਹੇੜ ਬੇਸ਼ੁਮਾਰ ਚੰਗੀ ਲੱਗਦੀ

ਖੇਤਾਂ ਵਿੱਚ ਨੱਚਦੀ ਬਹਾਰ ਚੰਗੀ ਲੱਗਦੀ
ਖੁਦਕੁਸ਼ੀ ਝੱਖੜ ਬੰਦ ਹੋ ਜੇ
ਹਰ ਖੁਸ਼ੀ ’ਚ ਆਨੰਦ ਹੋ ਜੇ
ਸੁੱਖ ਨੀਂਦਰ ਪਲੰਘ ਹੋ ਜੇ
ਉੱਚੀ-ਲੰਬੀ ਸੋਚ ਹੁਸ਼ਿਆਰ ਚੰਗੀ ਲੱਗਦੀ
ਖੇਤਾਂ ਵਿੱਚ ਨੱਚਦੀ ਬਹਾਰ ਚੰਗੀ ਲੱਗਦੀ
ਖੇਡ ਜੇ ਕਬੱਡੀ ਹੋਵੇ
ਝੰਡੀ ਫੇਰ ਗੱਡੀ ਹੋਵੇ
ਨਸ਼ੇ ਜੜ੍ਹ ਵੱਢੀ ਹੋਵੇ
ਜਿੱਤੀ ਹੋਈ ਬਾਜ਼ੀ ਫੇਰ ਪਾਰ ਚੰਗੀ ਲੱਗਦੀ
ਖੇਤਾਂ ਵਿੱਚ ਨੱਚਦੀ ਬਹਾਰ ਚੰਗੀ ਲੱਗਦੀ
ਨੂੰਹ-ਸੱਸ ’ਚ ਪਾੜਾ ਹੋ ਜੇ
ਘਰ ’ਚ ਖਿਲਾਰਾ ਹੋ ਜੇ
ਖੁੱਲ੍ਹਿਆ ਜੁਬਾੜਾ ਹੋਜੇ
ਖੁਰ ਚੱਕ ਜਾਵੇ ਖੋਲੀ ਨਹੀਉਂ ਧਾਰ ਚੰਗੀ ਲੱਗਦੀ

ਖੇਤਾਂ ਵਿੱਚ ਨੱਚਦੀ ਬਹਾਰ ਚੰਗੀ ਲੱਗਦੀ
ਬਿਰਖਾਂ ਦੀ ਛਾਂ ਹੋਵੇ
ਹੇਠ ਬੈਠੀ ਮਾਂ ਹੋਵੇ
ਚੂਰੀ ਖਾਂਦਾ ਕਾਂ ਹੋਵੇ
ਸਦਾ ਚਿਹਰੇ ਉੱਤੇ ਮਾਲਕਾ ਨੁਹਾਰ ਚੰਗੀ ਲੱਗਦੀ

ਖੇਤਾਂ ਵਿੱਚ ਨੱਚਦੀ ਬਹਾਰ ਚੰਗੀ ਲੱਗਦੀ
ਜਾਤ-ਪਾਤ ਬੰਦ ਹੋਵੇ
ਧਰਮ ਗੁਲਕੰਦ ਹੋਵੇ
ਖੁਸ਼ੀ ਦਾ ਆਨੰਦ ਹੋਵੇ
ਇੱਕੋ ਮਾਂ ਦੇ ਜਾਏ ਨਹੀਂ ਦੀਵਾਰ ਚੰਗੀ ਲੱਗਦੀ
ਖੇਤਾਂ ਵਿੱਚ ਨੱਚਦੀ ਬਹਾਰ ਚੰਗੀ ਲੱਗਦੀ
ਖੂਹਾਂ ਦਾ ਪਾਣੀ ਹੋਵੇ
ਰੂਹਾਂ ਦਾ ਹਾਣੀ ਹੋਵੇ
ਨਬਜ਼ ਪਛਾਣੀ ਹੋਵੇ
ਫੇਰ ਤੇਰੀ ਗੱਲ ਦਿਲਦਾਰ ਚੰਗੀ ਲੱਗਦੀ

ਖੇਤਾਂ ਵਿੱਚ ਨੱਚਦੀ ਬਹਾਰ ਚੰਗੀ ਲੱਗਦੀ
ਕਿਰਤ ਦਾ ਮੁੱਲ ਹੋਵੇ
ਲੇਖਾਂ ’ਤੇ ਨਾ ਡੁੱਲ੍ਹ ਹੋਵੇ
ਸੁਖੀ ਜੱਗ ਕੁੱਲ ਹੋਵੇ
ਫੇਰ ਤੇਰੀ ਰਾਖੀ ਪਹਿਰੇਦਾਰ ਚੰਗੀ ਲੱਗਦੀ
ਖੇਤਾਂ ਵਿੱਚ ਨੱਚਦੀ ਬਹਾਰ ਚੰਗੀ ਲੱਗਦੀ
ਕਰਜੇ ਦੀ ਪੰਡ ਹੋਵੇ
ਜੱਗ ਨੂੰ ਨਾ ਭੰਡ ਹੋਵੇ
ਗਲ਼ ’ਚ ਨਾ ਫੰਦ ਹੋਵੇ
ਸੋਚ ਤੇਰੀ ਵਾਂਗ ਸੁਨਿਆਰ ਚੰਗੀ ਲੱਗਦੀ
ਖੇਤਾਂ ਵਿੱਚ ਨੱਚਦੀ ਬਹਾਰ ਚੰਗੀ ਲੱਗਦੀ
ਹੌਂਸਲਾ ਜੇ ਕੋਲ ਹੋਵੇ
ਮਨ ’ਚੋਂ ਨਾ ਡੋਲ ਹੋਵੇ
ਬੋਲ ਨਾ ਕੁਬੋਲ ਹੋਵੇ
ਸੋਚ ਸਦਾ ਬਣੀ ਹਥਿਆਰ ਚੰਗੀ ਲੱਗਦੀ
ਖੇਤਾਂ ਵਿੱਚ ਨੱਚਦੀ ਬਹਾਰ ਚੰਗੀ ਲੱਗਦੀ
ਮੂਰਖਾਂ ਦਾ ਸੰਗ ਹੋਜੇ
ਸ਼ਾਹ ਕਦੇ ਨੰਗ ਹੋਜੇ
ਟੀ. ਬੀ. ਵਾਲੀ ਖੰਘ ਹੋਜੇ
ਘੋੜਿਆਂ ਨੂੰ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਜਵਾਰ ਚੰਗੀ ਲੱਗਦੀ

ਖੇਤਾਂ ਵਿੱਚ ਨੱਚਦੀ ਬਹਾਰ ਚੰਗੀ ਲੱਗਦੀ
ਤੂੜੀ ਤੰਦ ਸਾਂਭ ਹੋਜੇ
ਸ਼ਾਹਾਂ ਦਾ ਹਿਸਾਬ ਹੋਜੇ
ਸੋਨ ਚਿੜੀ ਖੁਸ਼ਹਾਲ ਹੋਜੇ
ਵਿਸਾਖੀ ਸਮੇਂ ਜਲੇਬੀ ਕੜਾਕੇਦਾਰ ਚੰਗੀ ਲੱਗਦੀ
ਖੇਤਾਂ ਵਿੱਚ ਨੱਚਦੀ ਬਹਾਰ ਚੰਗੀ ਲੱਗਦੀ
ਕੌਮ ਦਾ ਸਿਪਾਹੀ ਹੋਵੇ
ਮੱਚੀ ਜੇ ਤਬਾਹੀ ਹੋਵੇ
ਜਿੰਦ ਲੇਖੇ ਲਾਈ ਹੋਵੇ
ਫੇਰ ਤੇਰੀ ਫੀਤੀ ਸੂਬੇਦਾਰ ਚੰਗੀ ਲੱਗਦੀ
ਖੇਤਾਂ ਵਿੱਚ ਨੱਚਦੀ ਬਹਾਰ ਚੰਗੀ ਲੱਗਦੀ
ਤੁਰਲੇ ਵਾਲੀ ਪੱਗ ਹੋਵੇ
ਯਾਰ-ਬੇਲੀ ਸੱਗ ਹੋਵੇ
ਸਮੁੰਦਰਾਂ ਦੀ ਝੱਗ ਹੋਵੇ
ਹਵਾ ਹਾੜ੍ਹ ਦੇ ਮਹੀਨੇ ਫਰਾਟੇਦਾਰ ਚੰਗੀ ਲੱਗਦੀ

ਖੇਤਾਂ ਵਿੱਚ ਨੱਚਦੀ ਬਹਾਰ ਚੰਗੀ ਲੱਗਦੀ
ਮਸ਼ਕਾਂ ਦਾ ਪਾਣੀ ਹੋਵੇ
ਜਿੰਦ ਮਹਾਰਾਣੀ ਹੋਵੇ
ਦੁੱਲੇ-ਭੱਟੀ ਦੀ ਕਹਾਣੀ ਹੋਵੇ
ਕੁਲਫੀ ਘੜੇ ਦੀ ਠੰਢੀ-ਠਾਰ ਚੰਗੀ ਲੱਗਦੀ

ਖੇਤਾਂ ਵਿੱਚ ਨੱਚਦੀ ਬਹਾਰ ਚੰਗੀ ਲੱਗਦੀ
ਚੋਰ ਜੇਬ ਕੱਟ ਜਾਵੇ
ਸ਼ਰੇਆਮ ਨੱਠ ਜਾਵੇ
ਪੁਲਿਸ ਦੜ ਵੱਟ ਜਾਵੇ
ਫੀਤੀ ਨਹੀਉਂ ਤੇਰੀ ਥਾਣੇਦਾਰ ਚੰਗੀ ਲੱਗਦੀ
ਖੇਤਾਂ ਵਿੱਚ ਨੱਚਦੀ ਬਹਾਰ ਚੰਗੀ ਲੱਗਦੀ
ਦੋਹੇ-ਸਿੱਠਣੀਆਂ ਮੇਲ ਹੋਵੇ
ਬਰੂਹੀਂ ਚੋਇਆ ਤੇਲ ਹੋਵੇ
ਸਦਾ ਖੁਸ਼ੀ ਦਾ ਸੁਮੇਲ ਹੋਵੇ
ਫੇਰ ਵਿਹੜੇ ਵਿੱਚ ਨੱਚਦੀ ਨਚਾਰ ਚੰਗੀ ਲੱਗਦੀ

ਖੇਤਾਂ ਵਿੱਚ ਨੱਚਦੀ ਬਹਾਰ ਚੰਗੀ ਲੱਗਦੀ
ਟੁੱਟ ਗਈ ਜ਼ਮੀਰ ਹੋਵੇ
ਵਿੰਨ੍ਹ ਗਿਆ ਤੀਰ ਹੋਵੇ
ਕਾਲਜੇ ਨੂੰ ਚੀਰ ਹੋਵੇ
ਵਖਤਾਂ ਦੀ ਪਈ ਨਹੀਉਂ ਮਾਰ ਚੰਗੀ ਲੱਗਦੀ
ਖੇਤਾਂ ਵਿੱਚ ਨੱਚਦੀ ਬਹਾਰ ਚੰਗੀ ਲੱਗਦੀ
ਸਿਰੋਂ ਸਰਦਾਰ ਹੋਵੇ
ਕੰਜੂਸ ਮੱਖੀ ਮਾਰ ਹੋਵੇ
ਟੈਂਪੂ ’ਤੇ ਸਵਾਰ ਹੋਵੇ
ਫੇਰ ਨਹੀਉਂ ਗੱਲ ਲਾਣੇਦਾਰ ਚੰਗੀ ਲੱਗਦੀ

ਖੇਤਾਂ ਵਿੱਚ ਨੱਚਦੀ ਬਹਾਰ ਚੰਗੀ ਲੱਗਦੀ
ਸਾਂਝਾਂ ਦੀ ਮਹਿਕ ਹੋਵੇ
ਚਿੜ੍ਹੀਆਂ ਦੀ ਚਹਿਕ ਹੋਵੇ
ਫੁੱਲਾਂ ਦੀ ਟਹਿਕ ਹੋਵੇ
ਗਾਣੇ ਘੁੱਗੀ ਨਾਲ ਗਾਉਂਦੀ ਹੋਈ ਗਟਾਰ ਚੰਗੀ ਲੱਗਦੀ
ਖੇਤਾਂ ਵਿੱਚ ਨੱਚਦੀ ਬਹਾਰ ਚੰਗੀ ਲੱਗਦੀ
ਸਾਧੂ ਲੰਗੇਆਣਾ ਪਿੰਡ ਹੋਵੇ
ਨਾ ਗੱਲ ਕੋਈ ਨਿੰਦ ਹੋਵੇ
ਹਰ ਸ਼ਬਦ ਤੀਰ ਜਾਂ ਭਰਿੰਡ ਹੋਵੇ
ਭੇਦ ਵਾਲੀ ਬਾਤ ਨਹੀਂ ਸ਼ਿਕਾਰ ਚੰਗੀ ਲੱਗਦੀ
ਖੇਤਾਂ ਵਿੱਚ ਨੱਚਦੀ ਬਹਾਰ ਚੰਗੀ ਲੱਗਦੀ
ਡਾ. ਸਾਧੂ ਰਾਮ ਲੰਗੇਆਣਾ
ਲੰਗੇਆਣਾ ਕਲਾਂ (ਮੋਗਾ)
ਮੋ. 98781-17285

ਹੋਰ ਅਪਡੇਟ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਲਈ ਸਾਨੂੰ Facebook ਅਤੇ Twitter,InstagramLinkedin , YouTube‘ਤੇ ਫਾਲੋ ਕਰੋ