ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਹੋ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਦੀ ਮੋਬਾਇਲ ਦੀ ਆਦਤ ਤੋਂ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਤਾਂ ਅਪਣਾਓ ਇਹ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਟਿਪਸ

Child Mobile Addicted

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ। ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਮਾਤਾ-ਪਿਤਾ ਹੋ ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਬੱਚਾ ਫੋਨ ਵੇਖਣ ਦੀ ਜਿੱਦ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਦੀ ਲਤ ਇੰਨੀ ਡੂੰਘੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਫੋਨ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਖਾਣਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਖਾਂਦਾ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ਾਇਦ ਜਾਣਦੇ ਹੋਵੋਗੇ ਕਿ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਫੋਨ ਤੋਂ ਦੂਰ ਰੱਖਣਾ ਜਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸੀਮਤ ਰੱਖਣਾ ਜਰੂਰੀ ਹੈ। ਇਸ ਨੂੰ ਸੀਮਤ ਕਰਨਾ ਕਿੰਨਾ ਔਖਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਕਿ ਪਿਛਲੀ ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਨੇ ਯਕੀਨੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਹਰ ਬੱਚੇ ਦੀ ਆਦਤ ਨੂੰ ਵਧਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸਕਰੀਨ ਸਾਹਮਣੇ ਬਿਤਾਉਣ ਦੇ ਸਮੇਂ ਨੂੰ ਵੀ ਵਧਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। (Child Mobile Addicted)

ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਰੁਕਾਵਟ ਉਹ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਜਿਸ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਦੁੱਧ ਪਿਲਾਉਂਦੇ ਸਮੇਂ ਕਰਦੇ ਹੋ। ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਡਾ ਬੱਚਾ ਟੈਲੀਵਿਜਨ ਜਾਂ ਟੈਬਲੇਟ ’ਤੇ ਆਪਣਾ ਮਨਪਸੰਦ ਸ਼ੋਅ ਦੇਖਣ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਪਲੇਟ ’ਚੋਂ ਭੋਜਨ ਲੈਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹੋ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਿਸ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਮਾਪਿਆਂ ਲਈ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਕਰਨਾ ਔਖਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸਹੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਭੋਜਨ ਦੇਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਟੀਵੀ ਜਾਂ ਫੋਨ ਦੇਖਣ ਦੀ ਇਜਾਜਤ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ, ਜਾਂ ਰਾਤ ਦੇ ਖਾਣੇ ਦੀ ਮੇਜ ’ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਪੇਸ਼ ਆਉਣ।

Petrol Diesel Price Today : ਅਪਡੇਟ ਹੋਈਆਂ ਪੈਟਰੋਲ-ਡੀਜ਼ਲ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ, ਵੇਖੋ

ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਭੋਜਨ ਉਦੋਂ ਹੀ ਨਿਗਲਣ ਦੀ ਆਦਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੱਥ ’ਚ ਫੋਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਸਕਰੀਨ ਮੌਜ਼ੂਦ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਕਿ ਭੋਜਨ ਸਮੇਂ ਨੂੰ ਪਵਿੱਤਰ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸੁਚੇਤ ਆਦਤ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਜਰੂਰਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਧਿਆਨ ਭੰਗ ਖਾਣਾ ਅਸਲ ’ਚ ਭੋਜਨ ਤੋਂ ਧਿਆਨ ਭਟਕ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖਾਣ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਛੋਟੇ ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ, ਟੈਲੀਵਿਜਨ ਅਤੇ ਟੈਬਲੇਟ ਇੰਨੇ ਵਿਚਲਿਤ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ ਕਿ ਉਹ ਅਸਲ ’ਚ ਆਪਣਾ ਭੋਜਨ ਖਾਣਾ ਨਹੀਂ ਸਿੱਖਦੇ, ਜੋ ਕਿ ਇੱਕ ਬੁਰੀ ਆਦਤ ਹੈ। ਯਾਦ ਰੱਖੋ, ਸਕਰੀਨ ਟਾਈਮ ਦੀ ਕੋਈ ਵੀ ਵਾਧੂ ਮਾਤਰਾ ਸਿਰਫ ਸੰਭਾਵੀ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਵਧਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਸਕਰੀਨ ਸਮੇਂ ਅਤੇ ਖਾਣੇ ਦੇ ਸਮੇਂ ਨੂੰ ਵੱਖ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਕੁਝ ਤਰੀਕੇ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਖਾਣ ਤੋਂ ਆਪਣਾ ਧਿਆਨ ਭਟਕ ਸਕਦੇ ਹੋ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਮਾੜੇ ਪ੍ਰਭਾਵਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕ ਸਕਦੇ ਹੋ :

ਖਾਣਾ ਖਾਂਦੇ ਸਮੇਂ ਫੋਨ ’ਤੇ ਨਿਰਭਰਤਾ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਲਈ, ਖਾਣਾ ਖਤਮ ਕਰਨ ਲਈ ਟਾਈਮਰ ਲਾਉਣਾ ਇੱਕ ਬੁੱਧੀਮਾਨ ਵਿਚਾਰ ਹੋਵੇਗਾ। ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਭਟਕਾਏ ਬਿਨਾਂ, ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਖਾਣਾ ਸਿਖਾਉਣ ਦਾ ਇਹ ਇੱਕ ਵਧੀਆ ਤਰੀਕਾ ਹੈ। ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਖਾਣ ਲਈ ਤੰਗ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ, ਉਸ ਨੂੰ ਸਮਾਂ-ਸੀਮਾ ਦਿਓ ਅਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਲਗਾਤਾਰ ਇਸ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨ ਲਈ ਕਹੋ। ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਫੋਨ ਤੋਂ ਦੂਰ ਜਾਣ ਬਾਰੇ ਚਿੰਤਤ ਹੋ, ਤਾਂ ਰਾਤ ਦੇ ਖਾਣੇ ਦੇ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਸਕਰੀਨ ਸਮਾਂ ਹੌਲੀ-ਹੌਲੀ ਘਟਾ ਕੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੋ। ਹੌਲੀ ਅਤੇ ਸਥਿਰ, ਜਿੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੁਹਾਡਾ ਬੱਚਾ ਸੀਮਤ ਸਮੇਂ ਲਈ ਭੋਜਨ ਦੌਰਾਨ ਸਕਰੀਨਾਂ ਤੋਂ ਦੂਰ ਰਹਿਣ ਜਾਂ ਫੋਨ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਦੀ ਆਦਤ ਪਾਵੇਗਾ, ਓਨਾ ਹੀ ਇਸ ਦੀ ਆਦਤ ਪਾਉਣਾ ਅਤੇ ਖਾਣੇ ਦੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਗੁੱਸੇ ਅਤੇ ਡਰਾਮੇ ਤੋਂ ਬਚਣਾ ਆਸਾਨ ਹੋਵੇਗਾ। (Child Mobile Addicted)

ਖਾਣੇ ਦੇ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਫੋਨ ਦਾ ਸਮਾਂ ਨੰਬਰ ਇੱਕ ਭਟਕਣਾ ਹੈ, ਇੱਕ ਮਾਤਾ ਜਾਂ ਪਿਤਾ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਸਮੇਂ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਲਈ ਵੀ ਜੋਰ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਬੱਚਾ ਖਾਣਾ ਖਾ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕਿਸਮ ਦੇ ਭਟਕਣ ਤੋਂ ਬਚੋ। ਉਨਾਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਖਿੱਚਣ ਵਾਲੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਚੀਜ ਨੂੰ ਸੀਮਤ ਕਰਨ ਲਈ ਨਿਯਮ ਬਣਾਓਕਿਤਾਬਾਂ, ਫੋਨ, ਡਿਜੀਟਲ ਗੇਮਾਂ, ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕਿਸਮ ਦੀ ਡਿਵਾਈਸ ’ਤੇ ਸਮਾਂ। ਸ਼ੁੱਧ ਫੋਕਸ ਭੋਜਨ ਅਤੇ ਭੋਜਨ ਸਮੇਂ ਦੀ ਗੱਲਬਾਤ ’ਤੇ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਤੁਸੀਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕੁਝ ਖਿਡੌਣੇ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਉਹ ਬਹੁਤ ਧਿਆਨ ਭਟਕਾਉਣ ਵਾਲੇ ਨਹੀਂ ਹਨ ਜਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮੇਜ ਤੋਂ ਉੱਠਣ ਦੀ ਇਜਾਜਤ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ ਹਨ।

Government Schemes : ਦਿਵਿਆਂਗਜਨਾਂ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੀ ਐ ਵੱਡਾ ਉਪਰਾਲਾ

ਇੱਕ ਪਰਿਵਾਰ ਵਜੋਂ, ਦਿਨ ’ਚ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਇੱਕ ਵਾਰ ਇਕੱਠੇ ਖਾਣਾ ਖਾਣ ਦੀ ਆਦਤ ਬਣਾਓ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸਮਾਂ-ਸਾਰਣੀ ਵੱਖੋ-ਵੱਖਰੇ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਖਾਣੇ ਦੇ ਸਮੇਂ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਇਕੱਠੇ ਖਾਣਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ’ਚ ਇੱਕ ਚੰਗੀ ਆਦਤ ਪੈਦਾ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਕਾਫੀ ਗੱਲਬਾਤ ਅਤੇ ਪਰਿਵਾਰਕ ਸਮਾਂ ਹੋਵੇਗਾ, ਤਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਫੋਨ ਅਤੇ ਸਕਰੀਨਾਂ ਰਾਹੀਂ ਮਨੋਰੰਜਨ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਈ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਹ ਵੀ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ ਕਿ ਭੋਜਨ ਸਮੇਂ ਸਕਰੀਨ ਸਮੇਂ ਦੀਆਂ ਆਦਤਾਂ ਅਤੇ ਸੀਮਾਵਾਂ ਨੂੰ ਬਾਲਗਾਂ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਅਪਣਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਇੱਕ ਚੰਗੀ ਮਿਸਾਲ ਕਾਇਮ ਕਰਨ ਲਈ। (Child Mobile Addicted)

ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਸਾਰੇ ਯੰਤਰ ਖੋਹ ਲਓ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋ ਅਤੇ ਵਿਸਥਾਰ ’ਚ ਦੱਸੋ ਕਿ ਖਾਣੇ ਦੇ ਸਮੇਂ ਨੂੰ ਸਕਰੀਨਟਾਈਮ ਨਾਲ ਮਿਲਾਉਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਛੋਟੇ ਬੱਚਿਆਂ ਅਤੇ ਨਿਆਣਿਆਂ ਲਈ ਇਹ ਸਮਝਣਾ ਔਖਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਗੱਲ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਸਮਝਾਉਣਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਕਰੀਨ ਸਮਾਂ ਖਰਾਬ ਕਿਉਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਇਸ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਉਮਰ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ 3 ਜਾਂ 4 ਸਾਲ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਉਮਰ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਵੱਲੋਂ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਮਝਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਚੰਗੇ ਖਾਣ-ਪੀਣ ਦੇ ਪੈਟਰਨ ਅਤੇ ਸਕਰੀਨ-ਮੁਕਤ ਖਾਣ ਦੇ ਫਾਇਦੇ ਸਮਝਾਓ। (Child Mobile Addicted)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here