Heart Attack Symptoms: ਹਾਰਟ ਅਟੈਕ ਆਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਰੀਰ ਦੇਣ ਲਗਦਾ ਹੈ ਇਹ 8 ਸੰਕੇਤ, ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਨਾ ਕਰੋ ਗਲਤੀ

Heart Attack Symptoms

ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹੋ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਦਿਲ ਦਾ ਦੌਰਾ ਕਦੋਂ ਆਉਂਦਾ ਹੈ? ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਦਿਲ ਦਾ ਦੌਰਾ ਉਦੋਂ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਦਿਲ ’ਚ ਖੂਨ ਦਾ ਸੰਚਾਰ ਘੱਟ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਕਾਰਨ ਬਲੌਕ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਰੁਕਾਵਟ ਆਮ ਤੌਰ ’ਤੇ ਕੋਰੋਨਰੀ ਆਰਟਰੀਜ ’ਚ ਚਰਬੀ, ਕੋਲੈਸਟ੍ਰੋਲ ਤੇ ਹੋਰ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦੇ ਜਮ੍ਹਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਬਿਮਲ ਛਾਜੇਡ, ਸੰਸਥਾਪਕ ਅਤੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ਕ, ਹਾਰਟ ਸੈਂਟਰ, ਦਿੱਲੀ ਫੈਟੀ, ਕੋਲੇਸਟ੍ਰੋਲ ਨਾਲ ਭਰਪੂਰ ਜਮ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪਲੇਕ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। (Heart Attack Symptoms)

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਪੰਛੀਆਂ ਲਈ ਪਾਣੀ ਵਾਲੇ ਕਟੋਰੇ ਤੇ ਚੋਗਾ ਰੱਖ ਕੇ ਮਨਾਈ ‘ਸੱਚ ਕਹੂੰ’ ਦੀ ਵਰ੍ਹੇਗੰਢ

ਜਦੋਂ ਕਿ ਪਲੇਕ ਬਣਨ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਐਥੀਰੋਸਕਲੇਰੋਸਿਸ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਇਹ ਇੱਕ ਥੱਕੇ ’ਚ ਬਦਲਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ’ਚ, ਖੂਨ ਸੰਚਾਰ ’ਚ ਰੁਕਾਵਟ ਆ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਖੂਨ ਦੇ ਪ੍ਰਵਾਹ ਦੀ ਕਮੀ ਦਿਲ ਦੀਆਂ ਮਾਸਪੇਸ਼ੀਆਂ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਨਸ਼ਟ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਹਾਰਟ ਅਟੈਕ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਸਰੀਰ ਕਈ ਸਿਗਨਲ ਦੇਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਿਗਨਲਾਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ’ਚ ਰੱਖ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਸੁਧਾਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਦਿਲ ਦੇ ਦੌਰੇ ਤੋਂ 1 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਸਰੀਰ ਵਿੱਚ ਲੱਛਣ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। (Heart Attack Symptoms)

ਹਾਰਟ ਅਟੈਕ ਤੋਂ 1 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਦਿਖਾਈ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਲੱਛਣ | Heart Attack Symptoms

ਹਾਰਟ ਅਟੈਕ ਆਉਣ ਤੋਂ ਕੁਝ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਸਰੀਰ ਕਈ ਸਿਗਨਲ ਦੇਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਿਗਨਲਾਂ ’ਤੇ ਧਿਆਨ ਦੇਣ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਹਾਰਟ ਅਟੈਕ ਹੋਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਨੂੰ ਘੱਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਆਓ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਲੱਛਣਾਂ ਬਾਰੇ…

  • ਛਾਤੀ ’ਚ ਦਰਦ
  • ਥਕਾਵਟ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਨਾ
  • ਮੋਢੇ ’ਚ ਬੇਅਰਾਮੀ ਦੀ ਭਾਵਨਾ
  • ਠੰਡਾ ਪਸੀਨਾ
  • ਦਿਲ ਵਿੱਚ ਜਲਨ ਜਾਂ ਬਦਹਜਮੀ ਹੋਣਾ
  • ਚੱਕਰ ਆਉਣਾ ਜਾਂ ਅਚਾਨਕ ਚੱਕਰ ਆਉਣਾ
  • ਮਤਲੀ ਤੇ ਉਲਟੀਆਂ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਨਾ
  • ਸਾਹ ਲੈਣ ’ਚ ਮੁਸ਼ਕਲ ਆ ਰਹੀ ਹੈ

ਔਰਤਾਂ ’ਚ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦੇ ਹਨ ਹਾਰਟ ਅਟੈਕ ਦੇ ਇਹ ਲੱਛਣ | Heart Attack Symptoms

ਔਰਤਾਂ ਵਿੱਚ ਦਿਲ ਦੇ ਦੌਰੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇਖੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਲੱਛਣ ਅਸਾਧਾਰਨ ਲੱਛਣ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਮਾਮੂਲੀ ਜਾਂ ਗੰਭੀਰ ਦਰਦ, ਕਈ ਵਾਰ ਦਿਲ ਦੇ ਦੌਰੇ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਲੱਛਣ ਅਚਾਨਕ ਦਿਲ ਦਾ ਦੌਰਾ ਪੈ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਕਿ ਕੁਝ ਦਿਲ ਦੇ ਦੌਰੇ ਅਚਾਨਕ ਆਉਂਦੇ ਹਨ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਕਈ ਘੰਟੇ, ਦਿਨ ਜਾਂ ਹਫਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਚੇਤਾਵਨੀ ਚਿੰਨ੍ਹ ਅਤੇ ਲੱਛਣ ਦੇਖਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਨ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਛਾਤੀ ’ਚ ਦਰਦ ਜਾਂ ਦਬਾਅ ਜੋ ਲਗਾਤਾਰ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਆਰਾਮ ਕਰਨ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਦੂਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਤੇ ਇਹ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਚੇਤਾਵਨੀ ਸੰਕੇਤ ਐਨਜਾਈਨਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਦਿਲ ਨੂੰ ਖੂਨ ਦੇ ਪ੍ਰਵਾਹ ’ਚ ਇੱਕ ਅਸਥਾਈ ਕਮੀ ਦੇ ਕਾਰਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। (Heart Attack Symptoms)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here