ਜੀਵ ਨੂੰ ਮਾਲਕ ਤੋਂ ਦੂਰ ਕਰਦਾ ਹੈ ਹੰਕਾਰ : ਪੂਜਨੀਕ ਗੁਰੂ ਜੀ

Distinguishes, Creature , Lord

ਸੱਚ ਕਹੂੰ ਨਿਊਜ਼/ਸਰਸਾ। ਪੂਜਨੀਕ ਗੁਰੂ ਸੰਤ ਡਾ. ਗੁਰਮੀਤ ਰਾਮ ਰਹੀਮ ਸਿੰਘ ਜੀ ਇੰਸਾਂ ਫ਼ਰਮਾਉਂਦੇ ਹਨ ਕਿ ਇੱਕ ਮੁਰੀਦ ਆਪਣੇ ਪਰਮ ਪਿਤਾ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਉਦੋਂ ਹੀ ਹਾਸਲ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਉਹ ਆਪਣੀ ਖੁਦੀ ਨੂੰ ਮਿਟਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਇਨਸਾਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਖੁਦੀ, ਹੰਕਾਰ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਉਹ ਆਪਣੇ ਸਤਿਗੁਰੂ, ਮੌਲਾ ਤੋਂ ਦੂਰ ਹੀ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਜਿੱਥੇ ਹੰਕਾਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉੱਥੇ ਮਾਲਕ ਦਾ ਪਿਆਰ ਨਹੀਂ ਅਤੇ ਜਿੱਥੇ ਮਾਲਕ ਦਾ ਪਿਆਰ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਹੰਕਾਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ।

ਪੂਜਨੀਕ ਗੁਰੂ ਜੀ ਫ਼ਰਮਾਉਂਦੇ ਹਨ ਕਿ ਬੇਪਰਵਾਹ ਜੀ ਦੇ ਬਚਨਾਂ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਆਦਮੀ ਮਾਲਕ ਦੇ ਪਿਆਰ-ਮੁਹੱਬਤ ਦੇ ਰਸਤੇ ‘ਤੇ ਚਲਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਸਿਰ ਕਟਵਾਉਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਸਿਰ ਕਟਵਾਉਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਆਪਣੀ ਖੁਦੀ ਨੂੰ ਮਿਟਾ ਦਿਓ ਗੁਰਮੁਖਤਾ ਨਾਲ ਚੱਲੋ ਅਤੇ ਮਨਮੁਖਤਾ ਨੂੰ ਵਿਚਾਲੇ ਆਉਣ ਹੀ ਨਾ ਦਿਓ ਤੁਹਾਡਾ ਮਨ ਕਦੇ ਵੀ ਹਾਵੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਅੱਗੇ ਹਥਿਆਰ ਨਾ ਸੁੱਟੋ ਕਿਉਂਕਿ ਮਨ ਬਹੁਤ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਚਾਲਾਂ ਚੱਲੇਗਾ ਇਹ ਅਜਿਹਾ ਦਿਖਾਏਗਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਖੁਸ਼ ਹੋ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਮਿਲਿਆ ਕਿਉਂਕਿ ਮਨ ਨੇ ਤਾਂ ਨਿੰਦਿਆ-ਬੁਰਾਈ ਵੱਲ ਹੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਬਜ਼ਬਾਗ ਦਿਖਾਉਣੇ ਹਨ ਮਨ ਕਦੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਦਿਖਾਉਂਦਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜਿਉਂਦੇ-ਜੀਅ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੂੰ ਨਰਕ ਬਣਾ ਲਓਗੇ ਅਤੇ ਮਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਰਕ ਤੋਂ ਬਦਤਰ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਆਤਮਾ ਨੂੰ ਭੋਗਣੀ ਪਵੇਗੀ ਮਨ ਜਦੋਂ ਆਪਣੀਆਂ ਚਾਲਾਂ ਚੱਲਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਵੱਡੇ-ਵੱਡੇ ਲੋਕ ਵੀ ਚਾਰੇ ਖਾਨੇ ਚਿੱਤ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਇਸ ਲਈ ਆਪਣੇ ਮਨ ਨੂੰ ਮਾਰਨਾ, ਮਨ ਨਾਲ ਲੜਨਾ ਹੀ ਕਲਿਯੁਗ ਵਿਚ ਸੱਚੀ ਭਗਤੀ ਹੈ।

ਆਪ ਜੀ ਫ਼ਰਮਾਉਂਦੇ ਹਨ ਕਿ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਬੁਰੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਨਾਲ ਲੜਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਬੁਰੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ‘ਤੇ ਜਿੱਤ ਹਾਸਲ ਕਰੋ, ਨਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਬੁਰੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਚੱਲਣ ਲੱਗ ਜਾਓ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਬੁਰੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਚੱਲਣ ਲੱਗ ਗਏ ਤਾਂ ਮਨ ਦੀ ਜਿੱਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਬੁਰੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਨੂੰ ਦਬਾ ਲਿਆ ਅਤੇ ਗੁਰੂ, ਪੀਰ-ਫ਼ਕੀਰ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਤੇ ਆਤਮਿਕ ਵਿਚਾਰਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਤੁਸੀਂ ਚੱਲਣ ਲੱਗ ਗਏ ਤਾਂ ਮਨ ਦੀ ਹਾਰ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਇਸ ਲਈ ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਹੱਥ ਵਿਚ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦਾ ਸਾਥ ਦਿੰਦੇ ਹੋ।

ਆਪ ਜੀ ਫ਼ਰਮਾਉਂਦੇ ਹਨ ਕਿ ਬੇਪਰਵਾਹ ਜੀ ਨੇ ਭਜਨ ਵਿਚ ਫ਼ਰਮਾਇਆ ਕਿ ‘ਸਿਰ ਹੈ ਅਮਾਨਤ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੀ’ ਕਿ ਮੇਰਾ ਜੋ ਵਜ਼ੂਦ ਹੈ, ਉਹ ਮੇਰਾ ਰਹਿਬਰ, ਸਤਿਗੁਰ, ਮੌਲਾ ਹੈ ਬਸ, ਇੰਨੀ ਗੱਲ ਜਿਸਦੇ ਦਿਮਾਗ ਵਿਚ ਆ ਗਈ ਉਹ ਜਲਦੀ ਨਾਲ ਤਿਲ੍ਹਕਦਾ ਨਹੀਂ ਕਿ ਮੇਰਾ ਸਤਿਗੁਰ, ਮੌਲਾ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਕਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚਾਰਾਂ ‘ਤੇ ਚਲਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਕੀ ਕਰਨ ਲਈ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜੋ ਲੋਕ ਬਚਨ ਸੁਣ ਕੇ ਅਮਲ ਕਰਦੇ ਹਨ ਉਹ ਹੀ ਬਚਨਾਂ ‘ਤੇ ਚੱਲ ਸਕਦੇ ਹਨ।

Punjabi News ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਰ ਅਪਡੇਟ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਲਈ ਸਾਨੂੰ Facebook ਅਤੇ Twitter ‘ਤੇ ਫਾਲੋ ਕਰੋ।