ਕਰਨਾਲ ਵਿਖੇ ਸਫਾਈ ਮਹਾਂ ਅਭਿਆਨ ਚਲਾਉਣ ਲਈ ਮਨੋਹਰ ਲਾਲ ਨੇ ਕੀਤਾ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ